NADCHÁZEJÍCÍ AKCE: 

  

 

12.3. 2017 Výroční členská schůze

- Tábor

 

 

30.5.-31.5.2015 Kynologický víkend

 

13.6.2015 Setkání v Brandlíně

 

20.6.2015 Střelecká soutěž

"O pohár DIANY"

 

18.7.-25.7.2015 Dětský myslivecký tábor

 

 

 

a
a

25.9. - 28.9.2014 II. Mezinárodní myslivecká konference žen

Téma konference bylo Myslivost – nehmotné kulturní dědictví současnosti a budoucnosti. Této významné mezinárodní akce se zúčastnily ženy z 11 států. Potěšitelné bylo, že kromě účastnic z evropských zemí, přiletěly ženy i z takových dálek, jako je Novosibirsk a Jakutsko, rovněž jsme s radostí přivítaly účastnici z USA.

            Na přednáškách vystoupili naši pozvaní čelní představitelé jak z myslivosti, tak i z veřejného života. K tématu mysliveckých tradic, lovu a ochrany zvěře vystoupily ve svých prezentacích zástupkyně většiny zúčastněných zemí.

            Atmosféra této akce byla umocněna tím, že probíhala v krásných prostorách bechyňského zámku, které daly k dispozici naše členky Silvia a Nicole Šťáva. Myslím, že k dobré pohodě a přátelství přispěly i doprovodné programy, které jsme pro účastnice připravily, ať již to byla návštěva zámku Hluboká, zámku Ohrada se ZOO a bažantnicí, anebo gala večer, jehož vyvrcholením bylo vystoupení světoznámého houslového virtuosa Pavla Šporcla a velkolepý ohňostroj.  Na závěr těchto třech dnů se uskutečnila Svatohubertská mše v kostele sv.Matěje v Bechyni.

            Podrobnější informace o celé akci se dočtete v časopisech Myslivost a Svět myslivosti. Co si ale neodpustím trochu neskromně zdůraznit, je to, že jsme se prezentovaly jako hostitelky velmi dobře, a naše velké úsilí, které jsme přípravě této konference věnovaly, bylo korunováno úspěchem. Proto závěrem se sluší poděkovat našim děvčatům, které se o to zasloužily a vřelý dík všem sponzorům, kteří nám nemalou měrou pomohli a přispěli tím ke zdaru celé akce.

                                               Anna Jirsová, členka Diany a účastnice konference

 

Pořadatelky- spolek DIANAIMG 5269účastnice konferenceIMG 5277panelová diskusegalavečer a trubačigala večer- vystoupení P.ŠporclIMG 5795sobotní výlet zámek Hlubokásobotní výlet lovecký zámek Ohradapsovodi a sokolníci na Hubertské mši

    20140227 181451

Opět po roce na výlet na dětský tábor k Diankám

cist-dale

   

Myslivecká Třeboň
Kdy: 9.8.2014

cist-dale

 

    PB159368

Národní myslivecké slavnosti Ohrada - Hluboká n. Vlt.
Kdy: 28.6.2013

cist-dale

INZERCE

 

V níže uvedeném odkazu nalezenete inzerci, kterou nabízíme svým členům.

 

cist-dale

KNIHA NÁVŠTĚV

 

Zde nám můžete napsat vzkaz do návštěvní knihy. Pokračujte tímto odkazem.

 

cist-dale

NAPIŠTE NÁM

 

Kontaktovat nás můžete několika způsoby. Kontaktní spojení naleznete uvnitř tohoto článku.

 

cist-dale