NADCHÁZEJÍCÍ AKCE: 

  

 

12.3. 2017 Výroční členská schůze

- Tábor

 

 

30.5.-31.5.2015 Kynologický víkend

 

13.6.2015 Setkání v Brandlíně

 

20.6.2015 Střelecká soutěž

"O pohár DIANY"

 

18.7.-25.7.2015 Dětský myslivecký tábor

 

 

 

a
a

O našem spolku

DIANA, I. myslivecký spolek žen byl založen dne 3.6.2009 jako historicky první myslivecký spolek žen  s vlastní právní subjektivitou v České republice. Vznikl v okrese Tábor v jižních Čechách, kde i zastoupení žen v myslivosti je vyšší než v celorepublikovém průměru. V současné době máme více než devadesát členek a nové členky mezi nás stále přicházejí z celé České republiky.  Jsou zde zastoupeny ženy všech věkových kategorií i profesí.Logo oriznute BAREVNE

Zároveň jsme i členkami Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. Od začátku svého vzniku s touto naší největší mysliveckou organizací spolupracujeme. Členství v této organizaci není, ale pro vstup do našeho spolku podmínkou. Mohou mezi nás vstupovat i ostatní ženy, věnující se myslivosti a ženy, které s naší činností pouze sympatizují. Do našich řad vstoupily i kolegyně ze sousedního Bavorska.

Náklady na činnost získáváme pouze z vlastních zdrojů, popřípadě ze sponzorských darů, které využíváme především pro děti. Nejsme financovány žádnou jinou mysliveckou nebo státní organizací.

Hlavním důvodem pro vznik našeho spolku byla myšlenka přátelství, vzájemného poznání a práce s dětmi. V mnoha případech jsou právě ženy pokračovatelkami rodinné tradice a mají tak i snadnější možnost se zapojit do praktického výkonu práva myslivosti. Ale jsou i absolventky mysliveckých kurzů, které toto rodinné zázemí nemají a velice těžko se začleňují do mysliveckých kolektivů. Proto i těmto mladým ženám vstupujícím do myslivosti chceme dát možnost se scházet, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně si pomáhat. V mnoha případech se přátelství a vzájemná pomoc přenesla i do běžného života.

V našich řadách jsou vůdkyně loveckých psů, sokolnice, členky trubačského klubu, ženy věnující se sportovní střelbě, členky zabývající se kulturní a uměleckou činností, rytectvím a členky věnující se dětem a mládeži. Naleznete zde i rozhodčí z výkonu loveckých psů, úspěšnou spisovatelku, malířku, organizátorky kulturních, sportovních a společenských akcí. A samozřejmě členky vykonávající myslivost v rámci svých mysliveckých sdružení.

Ve své činnosti se zaměřujeme především na práci s dětmi, ke kterým máme jako ženy a matky nejblíže. Chceme se pokusit odvést je od televizních obrazovek a počítačů zpět do přírody, přivést je k jejímu poznávání a k její aktivní ochraně, která vždy byla a je nedílnou součástí myslivosti.

  Pořádáme společná setkání spojené s odborným výkladem týkající se kynologie, střelectví, sokolnictví, péče o zvěř, ošetření zvěřiny a její využití v domácnostech a celé řady dalších témat. Navštěvujeme a organizujeme výstavy, kulturní akce, ale setkáváme se i na společných lovech. Dále pořádáme dětské dny, přednášky ve školách, soutěže pro děti, kynologické i střelecké akce. Velmi zdařilé a zajímavé bylo pro nás i pro naše děti hned jedno z prvních společných setkání spojené s vyprávěním o sokolnictví a  s praktickými ukázkami práce s dravci. Další setkání byla věnována posuzování věku u srnčí a černé zvěře. Naše setkání zpravidla končí posezením u ohýnku společně s dětmi, které se našich setkání pravidelně zúčastňují.

Rády bychom i my ženy napomohly k lepšímu pohledu na myslivost. Spolu se širokou mysliveckou základnou chceme přispět k obhajobě významu a důležitosti myslivosti v naší moderní společnosti. Kultura české myslivosti, lovecká hudba a především tradice jsou tím nejlepším základem.

Naší činnost se snažíme prezentovat i na veřejnosti a v médiích. Naše členky se zúčastnily natáčení televizního pořadu Tisíc let myslivosti, vystupovaly jsme v Jihočeském rozhlase, v loňském roce jsme se prezentovaly se svým stánkem na národní výstavě myslivosti Natura Viva a na Národních mysliveckých slavnostech v Hluboké nad Vltavou.

Již tradičně úspěšnou akcí je spolupořádání Dne myslivosti v Bechyni, kde se koná Přehlídka trubačů a trubačského mládí s celou řadou doprovodných akcí. Každoročně se zde představuje klub trubačů při Okresním mysliveckém spolku v Táboře, který má v současnosti již čtyřicet členů s  početným zastoupením žen a dětí. I toto je jedna z cest jak přes hudbu lze přiblížit kulturu myslivosti laické veřejnosti a především mladé generaci.

Dále každoročně pořádáme střeleckou soutěž „O pohár DIANY“, kde si zdokonalujeme střelecké dovednosti. V roce 2012 jsme vyhlásily fotografickou soutěž s námětem „Pohledy z posedu“. Pro letošní rok je vyhlášeno nové téma „ Lovecký pes náš pomocník při práci.“

Pokud by se této soutěže chtěly zúčastnit se svými fotografiemi i jiné ženy – najdou veškeré podmínky soutěže na našich webových stránkách.

 V srpnu letošního roku poprvé pořádáme týdenní prázdninový pobyt dětí, který je zaměřený na myslivost, poznávání a ochranu přírody. Místem konání je malá obec v jihočeském kraji Sudoměřice u Bechyně, která je obklopena komplexem nádherných lesů a rybníků.

Navázaly jsme spolupráci se ženami z ostatních zemí. S kolegyněmi z Bavorska s Bayerische Jägerinnenforum jsme měly možnost se setkat již v roce 2009 na premiérovém příhraničním setkání žen, které bylo pořádané Jihočeskou společností pro ochranu přírody a myslivost, o.p.s. (JISOPM). Toto prvé oficiální setkání žen se uskutečnilo v našem regionu na zámku v Bechyni. Pro všechny účastnice bylo setkání velmi přínosné a inspirativní pro naši činnost a otevřelo celou řadu možností příhraniční spolupráce.

Dále jsme měly možnost navázat spolupráci s Klubem slovenských poľovničok, na jejichž pozvání jsme se zúčastnily společně i s maďarskými kolegyněmi setkání při konání výstavy Poľovnictvo a priroda v Bratislavě v roce 2011. I toto setkání mělo pro vzájemné poznání a navázání nových kontaktů velký význam.

Nejvýznamnější mezinárodní akcí bylo uspořádání Mezinárodní konference ve dnech 9.-10. listopadu 2012, pořádanou Klubem slovenských poľovničok v Bratislavě s garancí CIC. Této skutečně velmi významné akce se zúčastnily ženy z více jak 11 států. Konferenci podpořili i nejvyšší představitelé Slovenského státu, Slovenské poľovnickej komory a CIC. Na konferenci jsme vystoupily s příspěvkem na téma DIANA-přátelství-děti-kultura.

V závěru konference byl právě náš spolek DIANA pověřen uspořádáním dalšího ročníku Mezinárodní konference v roce 2014.

Zájem o účast projevily již ženy z Bavorska, Maďarska, Norska, USA, Dánska, Ruska, Itálie, Rakouska, Litvy, Srbska a Slovenska.

Uspořádání konference je pro nás skutečně velkou ctí, ale zároveň i velkým závazkem a horou práce, která nás čeká. V současné době se především věnujeme zajištění finančních prostředků a oslovování sponzorů. Velice rády uvítáme každou pomoc a podporu.

Pro konferenci jsme zvolily téma „Myslivost nehmotné kulturní dědictví současnosti a budoucnosti.“ Konat se bude ve dnech 4. – 7. září 2014 na zámku v Bechyni.

Kontakt na naší organizaci je : www.dianatabor.cz..

Na závěr chceme poděkovat našim mysliveckým kolegům za přijetí mezi sebe, za podporu, toleranci a předávání zkušeností a rad.

Přály bychom nám všem, aby nás myslivost spojovala přátelstvím, společnou láskou k přírodě, ke zvěři a ke všemu co k přírodě patří a aby myslivost získala v naší přetechnizované společnosti postavení, které jí právem náleží.

 

Za DIANU, I. myslivecký spolek žen
Věra Borkovcová

    20140227 181451

Opět po roce na výlet na dětský tábor k Diankám

cist-dale

   

Myslivecká Třeboň
Kdy: 9.8.2014

cist-dale

 

    PB159368

Národní myslivecké slavnosti Ohrada - Hluboká n. Vlt.
Kdy: 28.6.2013

cist-dale

INZERCE

 

V níže uvedeném odkazu nalezenete inzerci, kterou nabízíme svým členům.

 

cist-dale

KNIHA NÁVŠTĚV

 

Zde nám můžete napsat vzkaz do návštěvní knihy. Pokračujte tímto odkazem.

 

cist-dale

NAPIŠTE NÁM

 

Kontaktovat nás můžete několika způsoby. Kontaktní spojení naleznete uvnitř tohoto článku.

 

cist-dale